Snabba resor

Vi har alltid haft en fascination för allt som ligger bortom det egna samhället och i takt med att tekniska framsteg möjliggjort längre resor, är det vanligare än innan att bege sig ut på äventyr. Valet av resmål är någonting som går i trender. När det var nytt med charterresor var det Mallorca som var vanligast att resa till. Några år senare gick Thailand från att vara en äventyrlig och okänd plats till att bli allt vanligare som resmål. Förvisso är det olika delar av destinationen man får se när man reser, men avstånden är generellt sett inte något större problem.

Backpacker-turismen har många gånger handlat om att se det okända och att få blicka in i andra kulturer. Beger man sig till ett land i syfte att fly undan turismen, får man en helt annan upplevelse än om man håller sig vid hotellet. Dock är det ovanligt att man får se någonting som inte redan anpassats för turister i och med svårigheten att hitta i landet om man inte har språkkunskaper eller guide.

Afrika

Det är svårt att omnämna Afrika som ett resmål även om det är en världsdel och någonting avgränsat. Det finns ett antal länder i Afrika och kulturen varierar stort från Sydafrika till Gambia, Somalia eller Kenya. Det man är ute efter som beskare är många gånger att få uppleva Afrika som man känner igen det från filmer och böcker man läst någon gång under ens uppväxt. Nu kanske inte det land man besöker helt och hållet ser ut som man hade tänkt, men det finns en hel del att upptäcka som man kanske inte föreställt sig.

Rastakulturen som för många är fast bunden till Jamaica, är än starkare i Etiopien. Det finns till och med en stat för dess utövare. Haile Selassie var en av de viktigaste personer i denna tradition och att sätta sig in i kulturen och få uppleva hans Afrika är någonting som många önskar få vara med om. Det går resor till vissa delar av kontinenten men långt ifrån alla resmål är turistvänliga. Se därför till att få hjälp med din resa.